Laxens olika namn

När fick Du en halaising senast?
Laxen förekommer i vapen och sigill från många västkustkommuner. Hur många namn någon eller något har kan vara ett mått på hur viktig denna företeelse är för folket. Eskimåerna och samerna har många namn för snö. Hallänningarna och andra har många namn för lax.
Laxen är hallands landskapsdjur och har många olika benämningar, vilket visar dess historiskt viktiga betydelse. ”Kärt barn har många namn”’ Nedan följer 25 olika namn för lax, vilket är ett axplock av alla de benämningar som förekommer på hallands landskapsdjur.

Is-lönnen
Råg-lönnen
Havre-lönnen
Korn-lönnen
Halaisingen
Den första vårlaxen (mars-april)
Återvänder till barndomsälven i slutet av april
I mitten av maj
I slutet av maj
Smålaxen vid midsommar (Lagan)
Börling
Laxkalv
Grilse
Svel
Svidder
Smålaxen vid midsommar (Ätran)
Smålax (Mörrumsån)
Smålaxen vid midsommar
Benämning på börling i Norge (Trondheim)
Benämning på börling i Norge (Stavanger)
Besa
Grålax
Hösting
Hålstav
Vraklax
Överståndare
Utlekt lax som vandrar nedströms på våren (Ätran)
Utlekt lax (Viskan) kan också betyda öring (Mjörn)
Utlekt lax (Viskan)
Utlekt lax (Lagan)
Utlekt lax (allmänt)
Utlekt lax i ån året efter leken
Blanklax
Parr
Stirr
Nystigen lax från havet
Laxunge som ej är utvandringsfärdig (årsunge)
Laxunge som har stirrfläckar och ej är utvandringsfärdig
Gulesäcksyngel
Ögonpunktad rom
Laxyngel som är nykläckt
Laxrom som befruktats och skall kläckas
Hybridlax Korsning mellan lax och öring
Laxöring Benämning på havsöring, insjööring eller bäcköring

Text: Ingemar Alenäs, Kommunekolog